Vormsel

Vormsel

Het Vormsel is een belangrijk sacrament, dat het sacrament van het doopsel voltooit en waarmee de persoon de gave van de heilige Geest wordt geschonken. Onder de tekenen van handoplegging en zalving (met chrisma), wordt er gebeden om Gods geest voor de vormeling.  De vormeling ontvangt dan de kracht om in woord en daad te getuigen van Gods liefde en macht. Hij is nu een volwaardig en verantwoordelijk lid van de katholieke Kerk.

In Nederland wordt dit sacrament over het algemeen toegediend rond het twaalfde levensjaar. Dit is het moment waarop de tieners in vrijheid kiezen voor een leven als kind van God. Ze bevestigen daarmee (meestal) de keuze van hun ouders, die hen hebben laten dopen toen ze nog een kind waren.

Op www.arsacal.nl (website van hulpbisschop Mgr. Hendriks) is meer informatie te vinden over de onderwerpen Als je gevormd wordt en Nadat je gevormd bent.

 

Voorbereiding Vormsel Regio Hilversum

Ieder jaar worden de jongeren die in aanmerking komen voor het H. Vormsel uitgenodigd middels een brief. Over het algemeen wordt deze brief voor de zomervakantie verstuurd.

Op dinsdag 24 september 2019 was de informatie bijeenkomst voor vormsel 2020 voor zowel de ouders en de jongeren. De eerste thema avond was op donderdag 17 oktober om half 8.

Wij werken met het project in VUUR en VLAM. Tijdens de Regioviering worden de vormelingen aan alle parochies voorgesteld. Op zaterdag 6 juni 2020 zullen de vormelingen hun H. Vormsel ontvangen van Mgr. Hendriks in de OLV Hemelvaartkerk te Nederhorst den Berg.

Voor vragen over het Vormsel of om jezelf/uw kind aan te melden voor het Vormsel, kunt u contact opnemen via Vormselgroepregiohilversum@hotmail.com. Aanmelden kan tot uiterlijk 16 oktober 2019.