Missiekruis

In november 1892 hielden paters Redemptoristen een zogenaamde “missie” in de kerk. Zoals het destijds gebruikelijk was, werd na afloop van de “missie” een missiekruis in de kerk aangebracht. Het kruis werd hoog in het priesterkoor gehangen.

Het grote missiekruis dat vroeger in de Hilversumse Vituskerk hing is tijdens de verbouwing van het priesterkoor in 1967 naar beneden gehaald. Het bleek toen een beschilderd stuk vurenhout te zijn, grotendeels vermolmd en niet meer te herstellen. Daarna heeft in onze kerk 32 jaar lang geen groot missiekruis of triomfkruis meer gehangen totdat in 1999 zich de gelegenheid voordeed om het kruis uit Bussum over te nemen.

In de Bussumse St.Vituskerk had enkele jaren tevoren een felle brand gewoed waardoor het kruis behoorlijk was aangetast, echter niet verbrand. Voordat het kruis in Hilversum kon worden opgehangen is het zeer vakkundig gerestaureerd door de heren Jelle Schothorst en Volker Vlaming. Van deze restauratie en van de oorspronkelijke opstelling van het kruis in de Vitus te Bussum ontvingen wij van de restaurateurs bijgaande foto’s. Daarnaast ziet u een foto van het kruis na de restauratie in de Hilversumse Vituskerk.

Het kruis uit de Bussumse kerk is een prachtig kruis van eikenhout, gesneden in neo-gothische stijl met een corpus. Het kruis is 4.30 m lang en 3.00 m breed. Het is beschilderd met de symbolen van de vier evangelisten en met lelie-motieven. Het corpus is uit lindenhout gesneden en 1.70 m hoog. Het kruis is gedateerd rond 1900. In 2002 is bij de renovatie van de kerkverlichting speciale aandacht gegeven aan het uitlichten van het missiekruis. Met 6 halogeen spots wordt het vrijhangende kruis prachtig aangelicht.