Kinderkerk

Elke zondagmorgen bieden we tijdens de Hoogmis een eigen programma aan voor alle kinderen die nog niet hun Vormsel gedaan hebben (tot+12jaar) Dit gebeurt in drie leefstijdsgroepen: creche, kinderkerk en kindernevendienst.
Tijdens de gezinsmis is er alleen crèche. De andere kinderen kunnen dan in de gezinsmis blijven omdat deze speciaal op hen is afgestemd.

Crèche, Baby´s (0-3 jaar):

 • De allerkleinsten worden opgevangen in het Annagebouw (dit is het witte gebouw achter de kerk), in de Caeciliazaal (achteraan).
 • Deze groep kinderen kan al voor de mis worden gebracht. Mocht uw kleintje tijdens de mis onrustig worden, dan mag u hem/haar natuurlijk ook later nog brengen.De kinderen worden na de mis weer door u opgehaald in het Annagebouw. Uw kinderen kunnen hier spelen met het aanwezige speelgoed of eventueel slapen in uw eigen kinderwagen. Luiers (en eventueel tussendoortje) graag meegeven.
 • Wilt u uw mobiele telefoon meenemen en in de kerk op de trilstand zetten? In noodgevallen kunnen wij u dan direct bereiken. U kunt uw mobiele telefoonnummer doorgeven aan de leiding van de babygroep.

Kinderkerk, De kleintjes (4-7 jaar):

 • Ook de kleintjes hebben Kinderkerk in het Annagebouw, in de
  Willibrordzaal (links).
 • De kinderen vertrekken na de schuldbelijdenis naar de Kinderkerk.
  De kinderen verzamelen bij het orgel en lopen samen met de leiding als groep naar het Annagebouw.
  Hier luisteren ze naar het bijbelverhaal van die zondag, verteld en uitgelegd op hun eigen niveau, zingen we samen liedjes en wordt er wat moois geknutseld.
 • De kinderen komen voor het einde van de mis met de leiding weer terug in de kerk. Vaak mogen ze dan hun werkje op het altaar aan de pastoor en de parochianen laten zien. Samen zoeken we dan papa en mama weer op.

Kindernevendienst, De groten (8-12 jaar):

 • De grote kinderen maken gebruik van de grote zaal in de pastorie. (Deur rechts achterin de kerk)
 • De kinderen vertrekken na de schuldbelijdenis naar de Kindernevendienst.Ook hier wordt samen het evangelie van de betreffende zondag gelezen. Hierna praten we met elkaar over het thema, lossen ingewikkelde raadsels op of maken iets leuks.
 • De kinderen zijn voor het tafelgebed weer terug in de kerk zodat ze de eucharistie mee kunnen vieren.

Alle kinderen zijn van harte welkom!

Voor meer informatie of als het u leuk lijkt ons team te versterken kunt u ons een mail sturen naar: kinderkerk@vitus.nl.