Orgel

Op 4 juli 1786 kregen de katholieken in Hilversum weer een eigen kerkgebouw. In dezelfde maand werd een nieuw orgel geplaatst, geleverd door de Utrechtse orgelbouwer Abraham Meere, voor de som van € 635,- (f 1400,-). Tot 1854 bleven kerkgebouw en orgel in gebruik en toen werd de kerk omgebouwd tot een vrij ruime kruiskerk. Er moest dus ook een nieuw orgel komen. Op 18 december 1859 werd het orgel,gebouwd door L. van den Brink en Zonen, tijdens een plechtig lof voor het eerst bespeeld. In 1890 was het kerkgebouw weer te klein en moest deze plaats maken voor het huidig kerkgebouw. In 1893, een jaar na de inwijding van de nieuwe kerk,  werd het orgel herplaatst door de Utrechtse orgelbouwer Maarschalkerweerd. Het geld voor herplaatsing en uitbreiding werd geschonken door het toenmalige parochiele zangkoor.

In 1920 werd het orgel ingrijpend gewijzigd, Het onderpositief, geplaatst links en rechts in de onderkast van het orgel, werd vervangen door een zwelwerk, aangebracht naast de hoofdkast. Deze wijziging werd goedgekeurd door de toenmalige bisschop van Utrecht en oud-pastoor van de Sint-Vitus mgr. H. van de Wetering. Achteraf bleek het geen verbetering te zijn. Langzaam maar zeker begon het orgel ernstige tekenen van verval te vertonen: de laden waren lek; de traktuur was onbespeelbaar, mede door de aanwezigheid van twee verschillende systemen in een werk. Verder stond het orgel veel te ver weg opgesteld in de torenruimte. Ook waren inmiddels het dak en de achterwand van het orgel verdwenen. Kortom een restauratie was dringend nodig! Na de vernieuwing van de liturgie volgens Vaticanum II bleek een plaats voorin de kerk de enige juiste. Het zangkoor kreeg een plaats in het noord transept van de kerk dus het orgel kwam daar ook te staan. Het orgel kreeg een nieuw tweede klavier met een aangepast eigen front dat op een podium kwam te staan.Orgelbouwer Vermeulen uit Alkmaar en adviseurs dr. P.J. de Bruyn en J.J. van der Harst waren unaniem van mening dat deze oplossing een heel gelukkige was. “Zowel visueel als akoestisch voldoet het orgel uitstekend op deze plaats”, schreven ze in een boekje bij de ingebruikname op zondagavond 20 april 1970. Tot op de dag van vandaag wordt dit orgel gebruikt tijdens eucharistievieringen en concerten.