Voce Laetare

Het parochieel koor van de Vitus-Willibrordparochie is opgericht in 2012 en heet Voce Laetare, wat vrij vertaald betekent: Verheugt u met de stem op het zingen voor God. Het drukt de liefde voor religieuze muziek uit die de leden van het koor met zich meedragen. Het koor bestaat uit 24 leden; de dirigent van het koor is Hester Westra; de organist is Caroline van der Weiden.

Het koor zingt twee maal per maand (de eerste en de derde zondag) in de vieringen op zondagochtend en uiteraard bij alle hoogfeesten vaak in samenwerking met het kinderkoor en de Schola Cantorum. Met Kerst en Pasen wordt er samengewerkt met het Goois Symfonie Orkest waardoor violen, cello’s klarinetten, fagotten en pauken te horen zijn.

Het repertoire bestaat uit Latijnse meerstemmige missen van onder andere Bruckner, Eberlin, Haydn, Mozart en Perosi. Daarnaast zingt het koor motetten uit de rijk gevulde bibliotheek van eeuwen kerkmuziek die nooit verveelt, schoonheid biedt en troost schenkt, mits goed uitgevoerd.

Het koor besteedt aandacht aan stemvorming door de eigen dirigent of door een externe professional. Het koor staat open voor nieuwe leden in alle stemgroepen. Heeft u belangstelling? Kom dan gerust naar de repetitieavond van het koor. Deze is wekelijks op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het achter de kerk gelegen Sint-Annagebouw. U kunt dan luisteren en/of meezingen en zien of het u bevalt. Contact opnemen met de voorzitter kan via email adres: vocelaetare@gmail.com