Kerkverlichting

Vernieuwing interieurverlichting

Op 6 november 2002 is het grote renovatieproject van de interieurverlichting in de kerk eindelijk geheel naar volle tevredenheid afgerond. Eigenlijk zou het project al voor kerstmis 2001 geheel gereed zijn maar het bleek in de praktijk veel moeilijker dan gedacht om de neogotische kerk mooi en functioneel uit te lichten. Met computersimulaties had de Oostenrijkse fabrikant Faros een lichtplan ontworpen dat in de praktijk toch niet in alle opzichten aan de wensen van het kerkbestuur bleek te voldoen. Voor de zomervakantie 2002 heeft het kerkbestuur aan de installateur opdracht gegeven om de verlichting op het priesterkoor en het liturgisch centrum te wijzigen. Voorts hebben het orgel en het zangkoor een extra lichtaccent gekregen en zullen de gewelven van de zijbeuken nog extra worden aangelicht. De zijaltaren zijn nu extra aangelicht en ook het lichtniveau in de dagkapel (Mariakapel) is verbeterd zonder overigens de bestaande lichtkroon te wijzigen. Op de koorzolder zijn uplights aangebracht om het anders zo donkere gat enigszins aan te lichten.

De lichtinstallatie is zo ontworpen dat de geplaatste armaturen zijn weggewerkt in de sluitstenen van de gewelven, boven op de kapitelen van de pilaren en in het triforium. Nergens hangen meer lampen aan stangen of draden naar beneden.

De bediening van de kerkverlichting is nu computergestuurd; de koster heeft daarbij keuze uit 16 vaste lichtprogramma’s die in het geheugen zijn geplaatst. De gehele installatie kan zowel achter vanuit de pastorie als voor in de sacristie aangestuurd worden. Onze (toen 113 jaar) oude Vituskerk is dus inmiddels van de modernste techniek voorzien op het gebied van licht, geluid en verwarming. Het comfort voor de kerkgangers is met deze nieuwe voorzieningen sterk verbeterd.

Voor foto’s zie Vermeulen lichtarchitectuur

Tenslotte zijn -onzichtbaar voor de kerkgangers- nu ook alle zolders boven de gewelven in de kerk en in de torens van TL-werkverlichting voorzien. Daarmee is het voor kosters en onderhoudsmonteurs nu mogelijk om veilig over de smalle plankiers boven de gewelven te lopen. Voorheen was het onverantwoord om zonder zaklantaarn op de donkere gewelven te komen; dat was dan bovendien alleen mogelijk bij helder daglicht dat via de kleine dakkapellen op de donkere zolders doordringt. Voor de aanleg van deze oriëntatieverlichting (ARBO voorziening) is overigens overheidssubsidie verleend.

In 2008 zijn tijdens de restauratie 5 extra “energiezuinige” lampen hoog in het gewelf van het middenschip en de transepten geplaatst om de hoeveelheid licht in de banken te verbeteren. Drie lampen zijn hiervan gesponsord door Vermeulen lichtarchitectuur en de aanleg is gesponsord door Van Den Berg Electrotechniek.

Begin mei 2010 is door twee vrijwilligers de kroon in de Mariakapel ook aangepast. Door middel van energiezuinige lampen worden de schilderingen van Lode Sengers op de toren muur aangelicht en wordt het “prachtig schone” gewelf nu ook verlicht. Tevens zijn de oude fittingen vervangen en zijn er spaarlampen gebruikt die passen bij de stijl van de kroon en die de herstelde schilderingen naast de ramen ook verlichten.