Misintenties

Misintenties en giften

Misintenties

Het is mogelijk om bij bepaalde gelegenheden een H. Mis op te laten dragen, waarin bijzonder voor uw intentie gebeden wordt. U kunt misintenties aanvragen voor de zielenrust van een overledene, voor de kinderen, herstel van ziekte, uit dankbaarheid, enz. Het laten opdragen van een H. Mis gaat vergezeld van een gift aan de kerk die ten goede komt aan de parochie.

In onze parochie is er 7 dagen per week een viering, doorgaans een Eucharistieviering en soms een Woord- en Communieviering. In deze vieringen krijgen de intenties speciale aandacht en wordt er gezamenlijk voor gebeden. Een prachtig gelovig gebruik dat ook voor velen troost en vertrouwen op Gods hulp  geeft.

Uw intentie(s) kunt u afgeven bij het Parochiesecretariaat, Emmastraat 7 of in de brievenbus aldaar, met vermelding van; de intentie (voor wie), de gewenste datum of data, het gewenste tijdstip, uw naam en uw telefoonnummer en het stipendium. Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een ‘stipendium’ aan te bieden. In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van de volgende richtlijn voor de hoogte van het misstipendium: weekendvieringen € 12,– en in vieringen door de week € 7,–

Het secretariaat is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00. Op de genoemde tijden is altijd een vrijwilliger op het secretariaat aanwezig om uw misintenties aan te nemen. Telefoonnummer: 035 624 74 15 De opgave is ook mogelijk per e-mail aan het secretariaat. misintenties@vitus.nl

Betaling bij voorkeur op bankrekeningnr. NL59 INGB 0000 1941 22, t.n.v. H. Vitus en H. Willibrord, Hilversum (weekend € 12,- week € 7,-).

Voor alle duidelijkheid uw intentie komt allleen goed over als deze via het secretariaat loopt (mail, telefoon of intentieformulier). Als u alleen via de bank betaalt en in de omschrijving de intentie vermeld komt deze niet bij het secretariaat aan! Dus de intentie zelf doorgeven aan het secretariaat en de betaling via een bankoverschrijving of contant bij het secretariaat.

Giften voor de kerkbalans

Giften voor de Kerkbalans
NL34 INGB 0000 5150 60 t.g.v. Kerkbalans H. Vitus en H. Willibrord, Hilversum 

Stichting Restauratie Rijksmonument Vituskerk Hilversum
voorzitter: F. Mertens 

Giften voor restauratie en onderhoud van het Rijksmonument St.Vitus kunnen worden gestort op
rekening NL35 RABO 0328 2100 80
t.n.v. Restauratie R.K. St. Vitus Hilversum

Alle giften die op deze rekening van de stichting worden ontvangen komen volledig ten goede aan het gestelde doel. Er word hierover geen afdracht aan het Bisdom gedaan

Stichting Restauratie Rijksmonument St.-Vituskerk
Emmastraat 7 1211 NE Hilversum
Het e-mailadres van de stichting is: restauratie@vitus.nl
Fiscaalnummer: 812395694
KvKnummer: 32096542

De Stichting heeft de ANBI status