Calvariekruis

Het oude kerkhof aan de St.Annastraat

Pastoor Reuvers heeft op 29 mei 1851 de eerste steen voor de nieuwe begraafplaats gelegd. Hij overleed in 1852 en werd bijgezet in de grafkelder van de kapel waar naderhand nog de pastoors Maassen, Vermolen, Willemsen en Jansen hun laatste rustplaats hebben gekregen.

Achteraf bleek het Annakerkhof voor deze pastoors en andere overledenen niet hun laatste rustplaats te zijn want op 4 juli 1958 besloot het gemeentebestuur het Annakerkhof definitief gesloten te verklaren en na 10 jaar onaangeroerd te hebben gelegen is het kerkhof in 1969 geruimd om plaats te maken voor de aanleg van de nieuwe Schapenkamp. Het kerkbestuur heeft toen gezorgd voor de herbegraving op de St. Barbara begraafplaats van de pastoors die in de grafkelder waren bijgezet.

Calvariekruis naar de pastorietuin

Bij die gelegenheid werd toen het calvariekruis overgebracht van het kerkhof naar de pastorietuin waar het werd opgehangen tegen de oostelijke buitenmuur van de kooromgang van de kerk. De grafsteentjes met de namen van de pastoors werden onder het kruis in een vierkant ingemetseld. Wat toen niet is meeverhuisd is het afdakje dat op het kerkhof boven het calvariekruis was aangebracht.

Restauratie van het calvariekruis

Bij de grote restauratie van de kerk werd het calvariekruis van de muur afgenomen omdat een opknapbeurt dringend nodig bleek. Het kruis had 40 jaar lang zonder afdak in de regen gehangen waardoor het kruishout zodanig was aangetast dat vervanging van het complete kruis de enige oplossing bleek. Ook het gietijzeren corpus vertoonde ernstige roestvorming en was door lekkage volgelopen met water. Een been was gebroken en moest door de smid worden gelast. De restauratiecommissie heeft besloten om het calvariekruis weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen en op te hangen, dus met een nieuw afdakje als bescherming tegen de weersinvloeden. De architect heeft aan de hand van oude gegevens van het Annakerkhof een tekening gemaakt van het afdak waarna de timmerlieden Richard en Erwin van aannemer Schakel & Schrale uit 1e kwaliteit eikenhout ter plaatse op het werk een nieuw kruis en afdakje hebben vervaaardigd met neogotische stijlkenmerken.

Intussen is het gietijzeren beeld door de smid gerepareerd en ontroest, inwendig van een coating voorzien en uitwendig gestraald en geschopeerd. Vervolgens heeft de schilder het calvariekruis afgewerkt volgens aanwijzingen van de architect Paul van Vliet.

Op 24 maart 2009 is het nieuwe houten kruis dat zo’n 200 kg weegt aan de muur van de kerk bevestigd waarna het gietijzeren corpus dat ook nog eens 200 kg weegt met behulp van een takel op het kruis is bevestigd. Het nieuwe afdakje is met koper waterdicht afgewerkt zodat het calvariekruis dat recht in de zichtlijn vanaf het Annagebouw hangt nu zonder probleem 200 jaar oud kan worden