Lezingen van de Dag

DAGELIJKS EVANGELIE Ontvang iedere morgen de dagelijkse lezingen via email ! Katholieke, meertalige, gratis service.

 • Dinsdag, 18 Februari 2020 : Uit de brief van de heilige apostel Jacobus 1,12-18.
  on 18 februari 2020 at 01:25

  Zalig de mens die standhoudt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvan­gen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: Ik word door Gods toedoen bekoord. God brengt niemand in verzoe­king, zo min als Hijzelf door het kwade kan worden bekoord. Wordt iemand bekoord, dan is het altijd door het trekken en lokken van zijn eigen begeerte. Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij de zonde; en de zonde, eenmaal volgroeid, baart de dood. Geliefde broeders, laat u niet misleiden: elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven, van de Vader der hemel­lichten, bij wie geen verandering is of verduiste­ring door omwenteling. Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken door het woord der waarheid, zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepse­len zijn.

 • Dinsdag, 18 Februari 2020 : Psalmen 94(93),12-13a.14-15.18-19.
  on 18 februari 2020 at 01:25

  Gelukkig de man, die Gij wijsheid geeft, Heer, die Gij in uw wet onderwijst. Hij zal rust vinden in kwade dagen, terwijl voor de wettelozen een kuil wordt gegraven. Nooit zal de Heer zijn volk verstoten, zijn erfdeel geeft Hij niet op. Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen en alle rechtvaardigen vallen het bij. Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, Heer. En wanneer zware zorgen mij innerlijk drukken, Dan verkwikt uw vertroosting mijn ziel.

 • Dinsdag, 18 Februari 2020 :
  on 18 februari 2020 at 01:25
 • Dinsdag, 18 Februari 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 8,14-21.
  on 18 februari 2020 at 01:25

  In die tijd hadden de leerlingen vergeten brood mee te nemen, zodat zij niet meer dan een brood bij zich in de boot hadden. Toen gaf Hij hun deze waar­schuwing: 'Let op, wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën en het zuurdeeg van Herodes!' Zij spraken daarover onder elkaar: 'Dat zegt Hij omdat we geen brood hebben.' Maar Hij bemerkte het en sprak: 'Wat bespreekt ge daar onderling? Dat Ik dit gezegd heb, omdat ge geen brood hebt? Begrijpt en verstaat ge het dan nog niet? Is uw geest dan zo verblind? Ge hebt toch ogen: ziet ge dan niets? ge hebt toch oren: hoort ge dan niets? En herinnert ge u niet, hoeveel korven vol brokken gij hebt opgehaald, toen Ik voor de vijfduizend die vijf broden heb gebroken?' Zij antwoordden Hem: 'Twaalf.' 'En hoeveel manden vol brokken hebt gij opgehaald, toen met die zeven voor de vierduizend?' En zij antwoord­den: 'Zeven.' Daarop zei Hij hun: 'Begrijpt ge het dan nog niet?'

 • Dinsdag, 18 Februari 2020 : Commentaar H. Gertruida van Helfta
  on 18 februari 2020 at 01:25

        "God, mijn God, ik zoek u vanaf het ochtendwaken" (Ps 63,2 Vulg)... O allerhelderste licht van mijn ziel, stralende ochtendzon, wilt u toch eindelijk in mij de dageraad worden; wil mij zó verlichten dat "ik uw licht in het licht aanschouw" (Ps 36,10). Dat door u mijn nacht veranderd wordt in de dag. Mijn liefste morgenlicht, dat ik uit liefde tot u, alles wat u niet bent als niets en ijdel beschouw. Bezoek mij toch heel vroeg in de morgen, om me plotseling geheel om te vormen in U... Vernietig wat ik niet ben; maak dat ik helemaal in U overga zodat ik mij nooit meer kan terugkeren in mijzelf in de tijd, maar dat ik nauw verenigd blijf met U tot in eeuwigheid...       Wanneer zal ik verzadigd zijn door zo'n grote en zo stralende schoonheid? U, Jezus, geweldige morgenster (Ap 22,16), stralend van goddelijke helderheid, wanneer zal ik verlicht worden door Uw aanwezigheid? O allerbeminnelijkste schoonheid, wanneer zal ik me met U verzadigen? Ach, als ik hierbeneden alleen maar enige zwakke straling van uw schoonheid kon waarnemen..., tenminste een voorsmaak zou kunnen hebben van uw zoetheid, en U van te voren kon proeven, U bent mijn beste deel (cf Ps 16,5)... U bent de heerlijk heldere spiegel van de heilige Drie-eenheid, dat het toegestaan is om met het oog uw zuivere hart te aanschouwen (Mt 5,8): daarboven van gelaat tot gelaat, hierbeneden slechts in een weerspiegeling.